viernes, 21 de mayo de 2010

GREBA

GREBAREN DEIALDIA, MAIATZAK 25.

CONVOCATORIA HUELGA, 25 DE MAYO.

HAUR HEZKUNTZA/EDUCACIÓN INFANTIL:

TUTOREAK/ TUTORES-AS

BAI/

EGINGO DU/ HARÁ HUELGA

3 urte A

3 urte D

4 urte B

4 urte D

5 urte B

ESPEZIALISTAK/

ESPECIALISTAS

Laguntzailea /Apoyo

LEHEN HEZKUNTZA/EDUCACIÓN PRIMARIA:

TUTOREAK/ TUTORES-AS

BAI/

EGINGO DU/ HARÁ HUELGA

1. A

1. B

1. D

2. B

2. D

3. A

3. B

3. D

4. B

5. A

5. D

6. B

6. D

ESPEZIALISTAK/

ESPECIALISTAS

Heziketa Fisiko (1. ziklo) /

Ed. Física (1er. Ciclo)

P.T. 1

P.T. 2

Musika/Musica

Logopeda

HIPI/Refuerzo lingüístico

Jardunaldi erdiko irakaslea/ Profesora ½ jornada (4. D)

Hezitzaile 1/ 1 Apoyo Educativo

Ikasketa Burua /Jefe de Estudios

Zuzendaria/Directora

*Greba egiten dutenen ikasleei eguneko menua deskontatuko zaie.

*Se les descontará el menú del día a aquellos alumnos-as del profesorado que realiza huelga.

martes, 4 de mayo de 2010

HAUR HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOAN ESKOLATZEKO LAGUNTZAK - 2009/2010 - AYUDAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN EL 1ER. CICLO DE E. INFANTIL

HAUR HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOAN ESKOLATZEKO LAGUNTZAK

2009/2010

AYUDAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN EL 1ER. CICLO DE E. INFANTIL

2009/2010

¨ AURKEZTEKO EPEAK:

MAIATZAREN 31RA ARTE

¨ ESKAERA ORRIAK:

ESKAERA ORRIAK HARTZEKO ETA AURKEZTEKO IKASTOLAKO IDAZKARITZARA ZUZENDU.

¨ PLAZO DE PRESENTACIÓN:

HASTA EL 31 DE MAYO

¨ SOLICITUDES:

RETIRAR Y PRESENTAR LAS SOLICITUDES EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO ( C/ MEJICO-9).

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOAK ETA MOTAK

CUANTÍAS Y TIPOS DE AYUDAS

¨ BAZKARIA ORDAINTZEKO: 640,80€

¨ KUOTA: hileko 90€

¨ IKASKETAK ORDAINTZEKO: gehienez 200€

¨ COMEDOR: 640,80 €

¨ CUOTA: cuantía máxima: 90€ mensuales

¨ ENSEÑANZA: cuantía máxima: 200 €

ECONOMÍA BALDINTZAK (2008 URTEA)

REQUISITOS ECONÓMICOS (AÑO 2008)

FAMILIAKO KIDEAK /Nº FAMILIARES EUROAK /INGRESOS

1 8.143 €

2 13.350 €

3 17.567 €

4 20.201 €

5 23. 232 €

6 26.717 €

7 30.724 €

8 35.333 €

9 40.632€

10 46.728 €

lunes, 3 de mayo de 2010