viernes, 17 de enero de 2014

MATRIKULAK - MATRICULAS (2014-2015)

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
EPEAK:

A) Eskabideak aurkezteko epea:
Otsailaren 3tik 14ra arte (On line: otsailaren 13ra)
B) Eskatzaileen zerrendak argitaratzea:
    Otsailaren 25a.
C) Behin behineko zerrendak argitaratzea:
     Martxoaren 10a
D) Erreklamazioak behin –behineko zerrerrendei eta eskabideari  uko egiteko:
     Martxoaren 21era arte
E) Behin betiko zerrendak:
     Martxoaren 27a.
F)Estatistika-datuak grabatzeko:
Apirilaren2ra arte.
G) Zerrendak argitaratzea (2.eta 3. aukerakoak): 
  Apirilaren 7a.
H) Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak: maiatzaren 2ra arte.
ZERRENDA GUZTI HAUEK IKUSGAI EGONGO DIRA ESKATUTAKO LEHENENGO IKASTETXEAN
   
DOKUMENTAZIOA:
Derrigorrezkoa:
A)    Aitari, amari edo legezko ordezkariari eta ikasleari dagozkien familia-liburuaren orrien fotokopia.
B)     Ikaslearen arduradunaren NANaren (atzerritarren kasuan AIZ) fotokopia.
C)    Ikasle eta ikaslearen gurasoen edo legezko tutoreen erroldatze egiaztagiria
D)  Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezkoa denean.
Aukerakoa:
A)    Beste seme-alaben Famili Liburuaren fotokopia.
B)  Bestelako egoeren agiria  (elbarritasuna, familia ugaria)
C)Lantegiko helbidearen agiria.
D) 4  argazki.
E) Ikaslearen Fitxa Pertsonala osatu.
       
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
PLAZOS:

A) Entrega de solicitudes:
      Del del 3 al 14 de febrero (on line: 13 de febrero)
B) Publicación de lista de solicitantes:
25 de febrero.
C) Publicación de listas provisionales:
10 de marzo.
D) Reclamación a las listas provisionales y desistimiento  de la solicitud:
Hasta el 21de marzo.
E) Publicación de listas definitivas              
27 de marzo.
F) Grabación de datos estadísticos:
Hasta el 2 de abril
G) Publicación listas   (2º y3º opciones)
7 de abril
H) Recurso de alzada a las listas definitivas:
Hasta el 2 de mayo .
LOS LISTADOS PODRÁN CONSULTARSE EN EL CENTRO EDUCATIVO SOLICITADO EN PRIMER LUGAR


DOCUMENTACION:
Obligatorio:
A)    Fotocopia del Libro de Familia correspondiente al Padre, Madre o Tutor legal y al alumno
B)   Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del Padre. Madre o Responsable del alumno.
C)     Certificado de Empadronamiento de los Padres-madres o tutores-as legales  y del-la alumn@.
 D) Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumn@s con dichas necesidades.
Opcional:
A)    Fotocopia del Libro de Familia de otr@s hij@s.
B)  Certificación de otras situaciones : ( minusvalías, familia numerosa.)                                                                                                
C)    Certificación del lugar de trabajo.
D)    4 fotos tamaño carnet.
E)    Rellenar la Ficha Personal del Alumno.

No hay comentarios:

Publicar un comentario