martes, 16 de septiembre de 2014

Goiz ta arratsaldeko jardunaldia / Jornada de mañana y tarde.

GOGORATU!
2014-IX-17an goizeko jardunaldia bukatzen da.
Asteazkena denez ez da klaserik egongo arratsaldean eta 12:55'an bukatuko dugu Lehen Hezkuntzan eta 13:00'etan Haur Hezkuntzan.

Ordutegia (ostegunetik aurrera)
L.H.
Goizez: 09:25'-12:55'
Arratsaldez: 14:55'- 16.55'
Asteazkenetan arratsaldean ez dago klaserik.

H.H.
Goizez: 09:30'-13:00'
Arratsaldez: 15:00'-17:00'
Asteazkenetan arratsaldean ez dago klaserik.
Salbuespenak: egokitzapenerako ordutegia.

¡RECORDAD!
El 17-IX-2014 acaba la jornada de mañana.
Al ser miércoles no habrá clase por la tarde y las clases acabarán a las 12:55' en Primaria y a las 13:00' en Infantil.

Horario (a partir del jueves)
Primaria
Mañana: 09:25'-12:55'
Tarde: 14:55'-16:55'
Los miércoles por la tarde no hay clase.

Infantil
Mañana: 09:30'-13:00'
Tarde: 15:00'-17:00'
Los miércoles por la tarde no hay clase.
Excepciones: horario de adaptación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario