lunes, 22 de septiembre de 2014

KURTSO HASIERAKO BILERAK / REUNIONES DE COMIENZOS DE CURSO


HAUR HEZKUNTZA 2 URTE / EDUCACION INFANTIL 2  AÑOS :   URRIAK 9 / 9 DE OCTUBRE

HAUR HEZKUNTZA  3 URTE /  EDUCACIÓN INFANTIL 3  AÑOS:   URRIAK 9 / 9 DE OCTUBRE

HAUR HEZKUNTZA  4 URTE / EDUCACIÓN INFANTIL 4  AÑOS :   URRIAK 7 / 7DE OCTUBRE.

HAUR HEZKUNTZA 5  URTE / EDUCACIÓN INFANTIL 5  AÑOS:   URRIAK 13 / 13 DE OCTUBRE.

LEHEN HEZKUNTZA 1. MAILA /EDUCACIÓN PRIMARIA  1º CURSO:    IRAILAK  29 / 29 DE SEPTIEMBRE.

LEHEN HEZKUNTZA 2. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  2º CURSO:    IRAILAK 29 / 29 DE SEPTIEMBRE

LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  3º CURSO:    IRAILAK 30 / 30 DE SEPTIEMBRE.

LEHEN HEZKUNTZA  4. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  4º CURSO:   IRAILAK 30 / 30 DE SEPTIEMBRE

LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  5º CURSO:    URRIAK 2 / 2 DE OCTUBRE

LEHEN HEZKUNTZA 6. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  6ª CURSO:    URRIAK 2 / 2 DE OCTUBRE

ORDUA / HORA: 17:30
TOKIA / LUGAR: DAGOKION GELA / LA CLASE CORRESPONDIENTE.

martes, 16 de septiembre de 2014

Goiz ta arratsaldeko jardunaldia / Jornada de mañana y tarde.

GOGORATU!
2014-IX-17an goizeko jardunaldia bukatzen da.
Asteazkena denez ez da klaserik egongo arratsaldean eta 12:55'an bukatuko dugu Lehen Hezkuntzan eta 13:00'etan Haur Hezkuntzan.

Ordutegia (ostegunetik aurrera)
L.H.
Goizez: 09:25'-12:55'
Arratsaldez: 14:55'- 16.55'
Asteazkenetan arratsaldean ez dago klaserik.

H.H.
Goizez: 09:30'-13:00'
Arratsaldez: 15:00'-17:00'
Asteazkenetan arratsaldean ez dago klaserik.
Salbuespenak: egokitzapenerako ordutegia.

¡RECORDAD!
El 17-IX-2014 acaba la jornada de mañana.
Al ser miércoles no habrá clase por la tarde y las clases acabarán a las 12:55' en Primaria y a las 13:00' en Infantil.

Horario (a partir del jueves)
Primaria
Mañana: 09:25'-12:55'
Tarde: 14:55'-16:55'
Los miércoles por la tarde no hay clase.

Infantil
Mañana: 09:30'-13:00'
Tarde: 15:00'-17:00'
Los miércoles por la tarde no hay clase.
Excepciones: horario de adaptación.