JANTOKIA


                                      Informazioa

Magui enpresak egiten du janaria. Begiraleak eta office-ko langileak ere ipintzen ditu. Begirale kopurua ohiko jankideen  arabera izaten da (4,5egunetan geratzen direnak)

Gaur egun, ikastola txikian 10 begirale daude eta ikastola handian 8. Asteazkenetan HHn 9 eta LHn5 

LHko jantokian bi txanda egiten dira bazkaltzeko eta azaroaren 12tik aurrera, HHkoan ere 2 txanda antolatuko dira, asteazkenetan izan ezik.  2 urteko umeak ordu erdi lehenago (12:30etan)  joaten dira jangelara.

Goizeko jardunaldia dugunean, baita asteazkenetan ere, HHn jantokiko zerbitzua 15:00etan bukatuko da eta LHn 14:55etan. Hesiko ateak 14:30etan irekiko dira, nahi duenak seme-alabak lehenago jaso ahal izateko.

 

Prezioak: egunero gelditzen direnentzat 4,60 € eta ez ohikoentzat 5.2 €.

Aurten, ohiko jankideei urtekoa 9 kuota berdinetan banatuko da; lehenegoa urrian pasatuko da eta azkena ekainan. Ez ohikoei, berriz, hilebeteari dagokiona soilik. Ekaineko erreserbak apirilean egingo dira; hori dela eta,  ondorengo kuoten zenbatekoa ere aldatuko da.


Jantokia esparru hezitzailetzat hartzen da. (Jateko ohiturak, higiene ohiturak, errespetua,..lantzen dira.)

Hiruhilabetean behin, LHn eta 4 eta 5 urtekoei, ikasleari buruzko informazioa emango zaie gurasoei. 2 urte eta 3 urtekoei eguneko informazioa emango da. 

Jantoki Batzordea: 3 ama, jantokiko arduraduna eta zuzendaria osatzen dute. Informazioa jasotzeko, iradokizunak eskaintzeko, kexak azaltzeko etab...helbide hauetara idatzi:abendanogurasoak@hotmailm.com edo abendanojantoki@gmail.com

Erreserbak

 Garrantzitsua da jantokirako oharrak posta elektronikoen bidez egitea: abendanojantoki@gmail.com  Ezin bada, ikastola handiko telefonora deitu: 945 228546

Erreserbak, gutxienez., aurreko egunean 11:30ak baino lehen egin behar dira. Gauza bera erreserba kendu nahi baduzue.

Jantokian alta emateko jankidearen orria bete behar da. Ikasleak janari berezia behar badu mediku txostena aurkeztu behar du. Alergikoen kasuan, protokolo jardueraren partea ere bai.

Ohiko jankide bezala alta emateko epea urriaren 15ean bukatzen da. Hortik aurrera jantokian apuntatzeko eskaerak ez ohikotzat hartuko dira.

...............................................................................................................................................................

 Información

Magui es la empresa que nos proporciona la comida, los monitores y el personal de office. El número de éstos depende de el número de comensales fijos. (los que se quedan 4 o 5 días  la semana). Hoy en día, en la ikastola txiki hay 10 monitores y en la grande 8. Los miércoles, en EP hay 5 monitores y en EI 9.

En el comedor 1 (EP) se realizan dos turnos para comer, excepto los miércoles y en el comedor 2 (EI), a partir del 12 de noviembre se harán tambien dos turnos, excepto los miércoles. L@s alumn@s de 2 años van al comedor a las 12:30

A partir  de esta fecha, cuando tengamos jornada de mañana, incluidos los miércoles, tanto en  la ikastola txiki como en EP, el servicio de comedor acaba a las 15:00. Se abrirán las puertas de la verja a partir de las 14:30, por si queréis recogerl@s antes.

Precios: 

L@s comensales fijos (4 o 5 días a la semana) abonarán 4,60 € y l@s eventuales 5.2 €

A los comensales habituales se les cobrará el total del curso en  9 cuotas iguales: la primera en octrubre y la última en junio. En abril se harán las reservas de junio y, por lo tanto, las últimas cuotas subirán. A los comensales eventuales se les cobrará lo correspondiente a cada mes.

El comedor es, también, un espacio educativo. Se trabajarán hábitos de limpieza, respeto..

Trimestralmente se dará  información a los padres sobre l@s alumn@s de EP y de los de 4 y 5 años, y diariamente sobre l@s de 2 y 3 años.

Comisión del comedor: está formada por tres madres, la encargada del comedor y el director. Si queréis informaros,  aportar sugerencias o quejas..... podéis escribir a estos correos: abendanogurasoak@hotmail.com o a abendanojantoki@gmail.com

Reservas:

Es importante que enviéis los avisos a la dirección de correo abendanojantoki@gmail.com; si no, podéis llamar al teléfono de la ikastola grande: 945 22 85 46.

Debéis realizar la reserva, como mínimo, el día anterior antes de las 11:30 h. Igualmente si tenéis que eliminarla.

Para darse de alta en el comedor hay que rellenar la hoja de comensal. Además, en el caso de tener alguna alergia, hay que presentar un informe médico y el protocolo de actuación.

El plazo para darse de alta como comensal habitual acaba el 15 de octubre. Los alum@s que se apunten después de esa

fecha  se considerarán comensales no habituales.

 


  

 

 


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario