martes, 15 de diciembre de 2015

Abenduak 22 / 22 de diciembre.

Abenduaren 22ko ordutegia:
Lehen hezkuntza: 09:25'-13:25'
Haur hezkuntza: 09:30'-13:30'
Arratsaldean ez da klaserik egongo.
Jantoki zerbitzua egongo da.

Horario del 22 de diciembre:
Primaria: 09:25'-13:25'
Infantil: 09:30'-13:30'
No hay clase por la tarde
Habrá servicio de comedor.

martes, 20 de octubre de 2015

Auzoko gazteentzako ekintzak.

ACTIVIDADES PARA JÓVENES DEL BARRIO                             
 

CENTRO               ACTIVIDAD                           INICIO        FIN             PLAZAS    DIAS    POBL.    HORARIO   
CC EL PILAR        HIP-HOP                                24/10/2015    24/10/2015    25              S      JÓVENES    11:00    12:00
CC IPARRALDE    AQUAGYM                         24/10/2015    24/10/2015    15              S     JÓVENES    12:00    13:00
CC IPARRALDE    ABDOMINALES HIPOP.  25/10/2015    25/10/2015    25              D      JÓVENES    11:00    12:00
CC IPARRALDE    BODY PUMP                      25/10/2015    25/10/2015    25              D     JÓVENES    12:00    13:00
CC IPARRALDE    G.AP.                                    31/10/2015    31/10/2015    30              S      JÓVENES    11:00    12:00
CC IPARRALDE    PILATES                              31/10/2015    31/10/2015    30              S      JÓVENES    12:00    13:00

miércoles, 7 de octubre de 2015

Hiri garraiorako Ikasle Txartela / Tarjeta de Estudiante para transporte urbano

Hilaren 15etik aurrera  irekiko da Vitoria-Gasteizko hiri garraiorako ikasleen txartela eskatzeko epea.
Hurrengo estekan dituzu deialdi honetako eskabidea eta informazioa.
Hiri garraiorako ikasle txartela


A partir del próximo día 15 se abre el plazo de solicitud de la Tarjeta de estudiante para el transporte urbano de Vitoria-Gasteiz.
Tanto la  Solicitud como la información sobre esta convocatoria la puedes encontrar en el siguiente enlace.
Tarjeta de estudiante para transporte urbano.

UDALEKO HEZKUNTZA ZERBITZUA
SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

miércoles, 30 de septiembre de 2015

JANTOKIKO OHARRA / NOTA COMEDOR


Guraso agurgarriok:

Ohar honen bidez jakinarazi nahi dizuegu urritik aurrera, aplikazio informatiko berria erabili beharrak behartuta, indarrean dagoen jantokiko araudia zorrozki bete beharko dugula. Honen ondorioz, jantokia erabili ez den egunetako dirua deskontatzeko honako arau hauek aplikatuko dira:

- Kuotak itzultzea:
* Jantokiko kuotaren zati bat itzuliko da honako kasu hauetan:
a) Ikasle-kolektibo bat ez denean jantokira joaten (aurrez onartutako eta programatutako jarduera osagarriak, egun osoko txangoa, adibidez, egin behar dituelako).
b) Jankidea ez bada astebetez edo aste gehiagoz jarraian jantokira joan behar, beti ere, gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazten bada.

BI KASU HORIETAN ITZULI BEHARREKO ZENBATEKOA KASU BAKOITZEAN IKASLEAK ORDAINDU BEHARREKO KUOTAREN % 50 IZANGO DA.

Estimadas familias:
Mediante esta nota os queremos comunicar que a partir del mes de octubre, debido a la implantación de una nueva aplicación informática,  nos vemos obligados a aplicar la normativa de comedores vigente de manera rigurosa. Como consecuencia de esto, a la hora de devolver el dinero de los días en los que no se ha utilizado el comedor, se aplicarán las siguientes normas:

- Devolución de las cuotas :
* Se procederá a la devolución de una parte de la cuota del comedor en los siguientes supuestos:
a) Cuando un colectivo de alumnado no asista al comedor por su participación en actividades complementarias programadas y aprobadas con antelación (una excursión de todo el día, por ejemplo). 
b) Cuando la ausencia del comensal al comedor sea igual o superior a 1 semana consecutiva, siempre que se avise con una anticipación mínima de 48 horas.

EL IMPORTE A DEVOLVER EN ESTOS DOS SUPUESTOS SERÁ DE UN 50% DE LA CUOTA A ABONAR POR EL ALUMNO/A EN CADA CASO.

viernes, 25 de septiembre de 2015

ORDUTEGIA (IRAILAREN 28TIK AURRERA)


IKASTOLA:
 LH / Primaria: 09:25'-12:55' / 14:55'-16:55'
HH / Infantil: 09:30'-13:00' / 15:00'-17:00'
Asteazkenetan / Miércoles
LH / Primaria: 09:25'-12:55'
HH / Infantil: 09:30'-13:00'

LUDOTEKA:
08:15'etatik
JANTOKIA:
Asteazkenetan haurrak jasotzeko ordutegia.
LH / Primaria: 14:30'-15:00'
HH / Infantil. 14:30'.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

KURTSO HASIERAKO BILERAK / REUNIONES DE COMIENZOS DE CURSO

HAUR HEZKUNTZA 2 URTE / EDUCACION INFANTIL 2  AÑOS :   URRIAK 8 / 8 DE OCTUBRE

HAUR HEZKUNTZA  3 URTE /  EDUCACIÓN INFANTIL 3  AÑOS:   URRIAK 8 / 8 DE OCTUBRE

HAUR HEZKUNTZA  4 URTE / EDUCACIÓN INFANTIL 4  AÑOS :   URRIAK 6 / 6 DE OCTUBRE.

HAUR HEZKUNTZA 5  URTE / EDUCACIÓN INFANTIL 5  AÑOS:   URRIAK 5 / 5  DE OCTUBRE.

LEHEN HEZKUNTZA 1. MAILA /EDUCACIÓN PRIMARIA  1º CURSO:    IRAILAK  28 / 28 DE SEPTIEMBRE.

LEHEN HEZKUNTZA 2. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  2º CURSO:    IRAILAK 28 / 28 DE SEPTIEMBRE

LEHEN HEZKUNTZA 3. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  3º CURSO:    IRAILAK 29 / 29 DE SEPTIEMBRE.

LEHEN HEZKUNTZA  4. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  4º CURSO:   IRAILAK 29 / 29 DE SEPTIEMBRE

LEHEN HEZKUNTZA 5. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  5º CURSO:    URRIAK 1 / 1 DE OCTUBRE

LEHEN HEZKUNTZA 6. MAILA / EDUCACIÓN PRIMARIA  6ª CURSO:    URRIAK 1 / 1  DE OCTUBRE


ORDUA / HORA: 17:30
TOKIA / LUGAR: DAGOKION GELA / LA CLASE CORRESPONDIENTE.

martes, 8 de septiembre de 2015

IRAILEKO ORDUTEGIA / HORARIO DE SETIEMBRE

Irailaren 8tik 25era: / Del 8 al 25 de setiembre:
Ikastola: 09:25'-13:25'
Jantokiko haurrak jasotzeko: / Recogida de  niños y niñas del comedor: 14:30'-15:00'.
Goizeko ludoteka: / Ludoteca matinal: 08:15'etatik

jueves, 2 de julio de 2015

TESTU LIBURUAK ETA IKASMATERIALAK SOLIDARIOKI ETA EKITATIBOKI ERABILTZEKO PROGRAMA /PROGRAMA PARA EL USO SOLIDARIO Y EQUITATIVO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO    2015/16 IKASTURTERAKO FINANZIAZIOA

 SAILAREN
 EKARPENA
IKASLE BAKOITZAREN EKARPENA
1º y 2º
91 €
27 €
3º y 4º
13 €
30 €
5º y 6º
53,5 €
31€


PROGRAMAN SARTUTA DAUDENENTZAKO    ORDAINKETA MODUA
Goian agertzen diren kantitateak (ikasle bakoitzaren ekarpena) ondoko kontu korronte honetan sartu behar dira:

KUTXABANK: 2095 3166 77 1090288779

*** ERNE! ***

ZIURTAGIRIAN ARGI AGERTU BEHAR DA IKASLEAREN IZEN-ABIZENAK ETA 2015/2016 IKASTURTEAN EGINGO DUEN MAILA.


IKASLE BAKOITZAK IKASTOLAN ESKURATUKO DITU LIBURUAK, ORDAINKETA JUSTIFIKATU ONDOREN, IKASTURTEAREN LEHEN EGUNETAN.     FINANCIACIÓN PARA EL CURSO 2015/16

APORTACIÓN DEPARTAMENTO
APORTACIÓN ALUMNO
1º y 2º
91 €
27 €
3º y 4º
13 €
30 €
5º y 6º
53,5 €
31€
 
MODO DE  PAGO PARA LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
Tenéis que ingresar las cantidades arriba mencionadas
(aportación alumno) en la siguiente cuenta:

KUTXABANK : 2095 3166 77 1090288779
 

***¡IMPORTANTE!***
EN EL JUSTIFICANTE DEBE APARECER EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO-A Y EL NIVEL EN EL QUE ESTARÁ EL CURSO 2015/16

CADA ALUMNO-A RECIBIRÁ LOS LIBROS, JUSTIFICADO SU PAGO, LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO EN LA IKASTOLA.
 


viernes, 19 de junio de 2015

Ikastolako jaia

Ikastolako jaia.

jueves, 18 de junio de 2015

COMPARTIENDO PALABRAS / Hitzak Partekatuz: Evaluando la Tertulia Literaria de Abendaño Ikasto...

COMPARTIENDO PALABRAS / Hitzak Partekatuz: Evaluando la Tertulia Literaria de Abendaño Ikasto...: Ayer nos juntamos en Abendaño Ikastola para evaluar la experiencia desarrollada en el último trimestre con una Tertulia Literaria realizada...

jueves, 29 de enero de 2015

jueves, 15 de enero de 2015

Matrikulak 2015-16 / Matrículas 2015-16

DOKUMENTAZIOA:
Derrigorrezkoa:
A)    Aitari, amari edo legezko ordezkariari eta ikasleari dagozkien familia-liburuaren orrien fotokopia.
B)     Ikaslearen arduradunaren NANaren (atzerritarren kasuan AIZ) fotokopia.
C)    Ikasle eta ikaslearen gurasoen edo legezko tutoreen erroldatze egiaztagiria
D)  Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezkoa denean.
Aukerakoa:
A)    Beste seme-alaben Famili Liburuaren fotokopia.
B)  Bestelako egoeren agiria  (elbarritasuna, familia ugaria)
C)Lantegiko helbidearen agiria.

DOCUMENTACION:
Obligatorio:
A)    Fotocopia del Libro de Familia correspondiente al Padre, Madre o Tutor legal y al alumno
B)   Fotocopia del DNI (NIE en caso de extranjeros) del Padre. Madre o Responsable del alumno.
C)     Certificado de Empadronamiento de los Padres-madres o tutores-as legales  y del-la alumn@.
 D) Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumn@s con dichas necesidades.
Opcional:
A)    Fotocopia del Libro de Familia de otr@s hij@s.
B)  Certificación de otras situaciones : ( minusvalías, familia numerosa.)                                                                                                
C)    Certificación del lugar de trabajo.

2015-2016 ikasturtea. Onarpena Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. / 2015-16. Admisión Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.

Egutegia

 • Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:
  • On-line: 2015eko otsailaren 2tik 12ra
  • Ikastetxean: 2015eko otsailaren 2tik 13ra
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2015eko otsailaren 24a
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2015eko martxoaren 5a
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2015eko martxoaren 18ra arte
 • Eskabideari uko egiteko: 2015eko martxoaren 18ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2015eko martxoaren 26a
 • Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2015eko apirilaren 15a
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2015eko apirilaren 27ra arte 
Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean


Calendario

 • Periodo de inscripción y entrega de documentación:
  • On-line: del 2 al 12 de febrero de 2015
  • En el centro educativo: del 2 al 13 de febrero de 2015
 • Publicación listado de solicitantes: 24 de febrero de 2015
 • Publicación de listas provisionales: 5 de marzo de 2015
 • Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 18 de marzo de 2015
 • Desistimiento de la solicitud: hasta el 18 de marzo de 2015
 • Publicación de listas definitivas: 26 de marzo de 2015
 • Publicación listas segundas y terceras opciones: 15 de abril de 2015
 • Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 27 de abril de 2015
Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar

Ate irekiak / Puertas abiertas