jueves, 2 de julio de 2015

TESTU LIBURUAK ETA IKASMATERIALAK SOLIDARIOKI ETA EKITATIBOKI ERABILTZEKO PROGRAMA /PROGRAMA PARA EL USO SOLIDARIO Y EQUITATIVO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO    2015/16 IKASTURTERAKO FINANZIAZIOA

 SAILAREN
 EKARPENA
IKASLE BAKOITZAREN EKARPENA
1º y 2º
91 €
27 €
3º y 4º
13 €
30 €
5º y 6º
53,5 €
31€


PROGRAMAN SARTUTA DAUDENENTZAKO    ORDAINKETA MODUA
Goian agertzen diren kantitateak (ikasle bakoitzaren ekarpena) ondoko kontu korronte honetan sartu behar dira:

KUTXABANK: 2095 3166 77 1090288779

*** ERNE! ***

ZIURTAGIRIAN ARGI AGERTU BEHAR DA IKASLEAREN IZEN-ABIZENAK ETA 2015/2016 IKASTURTEAN EGINGO DUEN MAILA.


IKASLE BAKOITZAK IKASTOLAN ESKURATUKO DITU LIBURUAK, ORDAINKETA JUSTIFIKATU ONDOREN, IKASTURTEAREN LEHEN EGUNETAN.     FINANCIACIÓN PARA EL CURSO 2015/16

APORTACIÓN DEPARTAMENTO
APORTACIÓN ALUMNO
1º y 2º
91 €
27 €
3º y 4º
13 €
30 €
5º y 6º
53,5 €
31€
 
MODO DE  PAGO PARA LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
Tenéis que ingresar las cantidades arriba mencionadas
(aportación alumno) en la siguiente cuenta:

KUTXABANK : 2095 3166 77 1090288779
 

***¡IMPORTANTE!***
EN EL JUSTIFICANTE DEBE APARECER EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO-A Y EL NIVEL EN EL QUE ESTARÁ EL CURSO 2015/16

CADA ALUMNO-A RECIBIRÁ LOS LIBROS, JUSTIFICADO SU PAGO, LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO EN LA IKASTOLA.