ZUZENDARITZA TALDEAREN INFORMAZIOA / INFORMACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO


Guraso Horiek / Estimadas familias:
Honekin batera 2019-2020 ikasturteko informazio doakizue:
Os adjuntamos información referente  al curso 2019-2020:

KONTAKTUA /CONTACTO
§  Zuzendaritza-secretaria/ Dirección- Secretaría:
945228546      zuzabenda@abendanoikastola.com       http://abendanoikastola.com/
§  JANTOKIA/ COMEDOR  945228546    jantoki@abendanoikastola.com      
§  Haur hezkuntza/ Ed. Infantil:   945222226     http://abendanotxiki.blogspot.com/
§  AMPA: 945200744   abendanogurasoak@hotmail.com

Aurten ikastolako email berriak  hasiko gara erabiltzen, irakasle bakoitzak berea dauka eta zuen esanetara edukiko duzue. Ikasleak gaixorik badaude edo beste abisuren bat emateko jarri harremanetan tutorearekin emailez. EZ DEITU IDAZKARITZARA.

Este curso comenzaremos a utilizar los nuevos  correos electrónicos de la ikastola. Cada docente dispone del suyo y estará a vuestra disposición. Para comunicar las ausencias del alumnado o para cualquier otro aviso deben ponerse en contacto direntamente con el Tutor/a a través del correo electrónico. NO LLAMEN A SECRETARÍA.

JANTOKI // COMEDOR

§  Garrantzitsua da jantokirako oharrak epostaren bidez egitea: jantoki@abendanoikastola.com.   Ezin bada, 945 228546 telefonora deitu.
§  Erreserbak, gutxienez., aurreko egunean 11:30ak baino lehen egin behar dira. Gauza bera erreserba bertan behera utzi nahi baduzue.
§  Dieta bereziak  gutxienez 48 ordu lehenago eskatu behar dira.

§  Es importante que enviéis los avisos a la dirección de correo jantoki@abendanoikastola.com; si no, podéis llamar al teléfono 945 22 85 46.

§  Debéis realizar la reserva, como mínimo, el día anterior antes de las 11:30 h. Igualmente si tenéis que cancelarla.

§  Las dietas especiales deberán ser solicitadas expresamente con un mínimo de 48 horas de antelación.

 


ikasle legezkoarduradunei informazioa
información a los responsables legales de los y las alumnas

Babesgabetasun-zantzuak jakinarazteko betebeharra.“Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei.
Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari”

Obligación de notificar situaciones en que haya indicios de desprotección.
"Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

Comentarios